Poradnik

Poradnik pisania prac dyplomowych

Rozpoczynając pracę, należy zastanowić się nad tym, jaki ma być jej cel. Dobrze napisać o tym we wstępie pracy. Wyobraźmy sobie, że piszemy pracę o systemie podatkowym w Polsce, na przykładzie podatku VAT. Cel pracy można wówczas określić następująco: Analiza przemian w podatku VAT w Polsce od …. (np. od kwietnia 2013 roku). Można takie rozwinięcie poprzeć przykładem z konkretnej firmy, jeśli dysponujemy takimi danymi. Wtedy podając cel, można zaznaczyć, że odniesiemy się nie tylko do stanu faktycznego (prawnego), ale i do przykładu empirycznego.

W planie pracy poświęconej VAT powinny znaleźć się rozdziały teoretyczne. Może to być 1 lub 2 rozdziały, zależnie od dostępności materiału empirycznego (czyli przykładów z danej firmy).

Przykładowo można zacząć tak

Powyższy materiał to tylko ilustracja tego, jak rozpoczynać pracę. Można go wykorzystać, ale proszę pamiętać, że nie nadaje się do wykorzystania „żywcem” w Waszej pracy. musicie pisać sami. inaczej byłby to plagiat.

 Miłej lektury i zachęcam do własnych przemyśleń. Gdybyście mieli pytania dotyczące Waszej pracy zapraszam, chętnie pomogę. Porady są bezpłatne. Oferuję także inną daleko idącą pomoc, zwłaszcza przy zakupie książek.

 Ponieważ strona ma charakter pilotażowy, nie pobieram opłat za kupno książek, co najwyżej zwrot kosztu dojazdu i przesyłki.